OFERTA

Projektowanie

Kompleksowe projektowanie ogrodów, tarasów i balkonów dla klientów prywatnych,
a także wsparcie dla firm architektonicznych w zakresie projektowania przestrzeni publicznych.

Wizualizacje 3D

Fotorealistyczne wizualizacje wykonywane na podstawie dostarczonych materiałów (rzutów, przekrojów, dokumentacji fotograficznej oraz technicznej)

Co zawiera projekt?

przygotowany przeze mnie projekt zawiera wszystkie niezbędne elementy pozwalające na zlecenie realizacji ogrodu profesjonalnej firmie wykonawczej lub wykonanie realizacji samodzielnie

Projekt koncepcyjny, czyli wstępne przedstawienie kompozycji ogrodu. Jest to schematyczne zobrazowanie układu ogrodu, rozmieszczenia elementów i stref funkcjonalnych.
Najważniejszym czynnikiem przed przygotowaniem koncepcji jest rozmowa z klientem pozwalająca na ustalenie oczekiwań.

Zawartość części koncepcyjnej:

 • rzut 2D zawierający propozycję komunikacji w ogrodzie, rozmieszczenia elementów i stref funkcjonalnych
 • schematyczny model 3D całego ogrodu, który ułatwia przestrzenne wyobrażenie układu ogrodu, ukształtowania terenu i rozmieszczenia elementów
 • propozycja roślin z przykładowymi zdjęciami kompozycji roślinnych
 • propozycja materiałów z przykładowymi zdjęciami wykorzystanych materiałów np. na nawierzchnie, taras, murki oporowe i elementy małej architektury jak altany, pergole itp.

Do projektu koncepcyjnego wliczone jest wprowadzanie uwag i zmian.

Wizualizacje, czyli pakiet fotorealistycznych wizualizacji 3D przedstawiających wybraną koncepcję ogrodu.

Projekt techniczny, czyli tzw. projekt wykonawczy. Jest to szczegółowe opracowanie projektu ogrodu niezbędne do zrealizowania projektu samodzielnie lub przez wykonawcę. Składa się z plansz technicznych, opisu projektu, przedmiaru prac i materiałów oraz przedmiaru materiału roślinnego, a także indywidualnych zasad pielęgnacji roślin.

Zawartość części technicznej:

 • plansza z wymiarowaniem – rzut układu ogrodu z wymiarami
 • plansza roślinności – plan nasadzeń ze spisem roślin w tabeli zawierającej gatunki, odmiany i ilości
 • projekt oświetlenia – schemat rozmieszczenia lamp z podziałem na sekcje
 • projekt systemu automatycznego nawodnienia – schemat rozmieszczenia zraszaczy i podział na sekcje
 • projekt małej architektury (np. altana, pergola, ogrodzenie)
 • przekroje terenu (przy działkach z dużą różnicą wysokości terenu)
 • inne niezbędne plansze techniczne
 • opis projektu


Zawartość i cena każdego projektu jest ustalana indywidualnie w zależności od zakresu oraz przedmiotu projektu.

Etapy powstania projektu

Analiza potrzeb
pierwszy kontakt,
omówienie oczekiwań i ustalenie zakresu prac,
wycena projektu

Spotkanie w terenie
podpisanie umowy,
inwentaryzacja terenowa i pomiary,
konsultacje przedprojektowe

Projekt koncepcyjny
czyli wstępny zarysu ogrodu, pierwsze propozycje układu ogrodu,
wprowadzanie zmian

Wizualizacje
przygotowanie fotorealistycznych wizualizacji ogrodu

Projekt techniczny
przygotowanie projektu wykonawczego niezbędnego do realizacji projektu